"De patïent dient niet alleen centraal te staan,
maar heeft volledig de regie."

Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).