"Door onze werkwijze is contact leggen gemakkelijk.
Zo hoeft de patiënt niet telkens opnieuw zijn verhaal te doen."

Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

OVER HET MS CENTRUM

Wat doet het MS Centrum?
Wij bieden de best mogelijke zorg aan mensen met MS. Dit houdt in:

 • betrouwbare zorg en begeleiding dichtbij huis
 • de juiste behandeling op het juiste moment
 • hoge deskundigheid door de inzet van (lokale) MS-specialisten
 • gemakkelijk contact leggen met zorgverleners
 • snelle hulp, geen lange wachtlijsten
 • vlotte verwijsprocedures
 • veel aandacht voor preventie (het voorkomen van problemen)
 • van medische behandeling tot leren omgaan met een chronische ziekte
 • goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners
 • patiënten optimaal informeren bij het maken van keuzes

Voor wie is het MS Centrum bedoeld?
In Oost-Brabant wonen naar schatting duizend MS-patiënten. Zij zijn allemaal welkom bij het Regionaal MS Centrum, in elke fase van hun ziekte. Ook familie kan met vragen bij het centrum terecht. Voor zorgverleners zijn wij een vraagbaak en verzorgen wij consultatie over de behandeling van MS.

Hoe werkt het MS Centrum?

 • Alle aangesloten ziekenhuizen en zorgverleners werken volgens dezelfde richtlijnen.
 • Hierdoor ontvangen al onze patiënten dezelfde hoogwaardige zorg.
 • Elk ziekenhuis heeft een deskundig behandelteam waarin neurologen, MS-verpleegkundigen en een revalidatiearts
      nauw samenwerken.
 • Patiënten gaan in de regel naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De aanvullende ondersteuning wordt verleend door zorgverleners
      die actief zijn binnen de regio van dat ziekenhuis.
 • Er is een goede samenwerking met verpleeghuizen.
 • Zorg op maat: we gaan uit van de behoeften van de individuele patiënt.
 • Huisbezoek is mogelijk.
 • Elk ziekenhuis/revalidatiecentrum heeft een eigen informatiecentrum.

Welke zorgverleners zijn bij het MS Centrum betrokken?
Bij het Regionaal MS Centrum is een brede groep zorgverleners betrokken, gespecialiseerd in MS. Hieronder vallen:

 • neurologen
 • revalidatieartsen
 • MS-verpleegkundigen
 • paramedici, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten
 • psychologen en maatschappelijk werkers
 • verpleeghuisartsen

Zij kennen elkaar goed, hebben regelmatig overleg en weten op welke plek de beste hulp voorhanden is.

Klik hier voor namen en gezichten achter het centrum.

Lees op de website van Medisch Contact een artikel over het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant.
Of bekijk het filmpje dat Medisch Contact maakte.