"Wij vinden het belangrijk dat patiënten meebeslissen.
Het gaat immers om hún zorgvraag en behoeften."

Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

VOOR DE MS PATIËNT

De zorgverleners die betrokken zijn bij het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant staan klaar om u te helpen. Met ons aanbod willen wij vooral aansluiten bij úw zorgvraag en behoeften, in elke fase van de ziekte. Het centrum vindt het belangrijk dat patiënten meepraten en -beslissen over de manier waarop de ondersteuning ingezet wordt.

Afhankelijk van uw vragen en de
fase van de MS, kunt u met
diverse zorgverleners te
maken krijgen. Hier kunt u
meer lezen over welke...

Om een goed beeld te geven van
de manier van werken van het
Regionaal MS Centrum,
beschrijven we enkele
praktijkvoorbeelden.

Het Regionaal MS Centrum Oost-
Brabant wil patiënten zo breed
mogelijk informeren. Niet alleen
tijdens afspraken met de patiënt,
maar ook daarbuiten.

Het Regionaal MS Centrum heeft een
eigen patientenraad. Deze raad geeft
gevraagd en ongevraagd advies over
de zorg die het centrum verleent.