Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

De MS-verpleegkundige

Wat doet de MS-verpleegkundige?

  • Uitgebreide psychosociale begeleiding: praten over gevolgen en impact diagnose, praktische adviezen geven, etcetera.
  • Klachten inventariseren en bespreken met de neuroloog.
  • De zorg coördineren en meer zorgverleners inschakelen als dat nodig is.
  • Patiënt begeleiden wanneer deze in het ziekenhuis medicijnen krijgt toegediend.
  • Voorlichting geven over medicatie, informeren naar werking en bijwerkingen.
  • In de beginfase regelmatig patiënt ontvangen voor een controlebezoek.
  • In elke fase van de ziekte een toegankelijke vraagbaak en luisterend oor.
  • Huisbezoeken afleggen.
<< Ga terug