Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

De neuroloog

Wat doet de neuroloog?

Beginfase MS
De neuroloog speelt vooral in de beginfase van de ziekte een belangrijke rol. De neuroloog houdt zich dan onder meer bezig met:

  • onderzoek om een diagnose te bepalen
  • een inschatting maken van het verloop van de ziekte
  • behandelplan (medicatie, therapie etc.)
  • verlichting van klachten zoals pijn, vermoeidheid, spasticiteit, blaasproblemen
  • oorzaak van bijkomende klachten onderzoeken (bijvoorbeeld slecht slapen)
  • behandeling volgen en eventueel bijstellen

Thuiswonende patiënt
Voor thuiswonende patiënten die na verloop van tijd minder mobiel zijn, blijft de neuroloog een belangrijk aanspreekpunt.
De neuroloog informeert de patiënt optimaal over het verloop van de ziekte en draagt oplossingen aan voor klachten. Er is nauw overleg met het behandelteam en zonodig met andere gespecialiseerde zorgverleners. Als het nodig is, bezoekt de neuroloog
de patiënt thuis.

Patiënt in verpleeghuis
Patiënten die vanwege hun ziekte in een verpleeghuis verblijven, kunnen nog veel baat hebben van contact met de neuroloog.
Deze fase staat in het teken van optimaal behandelen om de gevolgen van de ziekte zo draaglijk mogelijk te maken. Als medisch deskundige kan de neuroloog adviseren om met bepaalde medicatie te stoppen of juist een nieuwe behandeling op te starten.
Als het nodig is, bezoekt de neuroloog de patiënt in het verpleeghuis.

<< Ga terug