Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

De revalidatie arts

Wat doet de revalidatiearts?
Revalidatie richt zich vooral op de gevolgen van de ziekte. Behandelingen hebben als doel om beperkingen te verminderen en te verlichten. De kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden, daar gaat het om. De medische kant wordt daarbij goed in het oog gehouden. Immers, niet alle klachten hoeven een relatie met MS te hebben. De revalidatiearts houdt ook wat dat betreft de vinger aan de pols.
De revalidatiearts werkt binnen het revalidatiecentrum en het ziekenhuis. Als het nodig is, bezoekt de revalidatiearts verpleeghuispatiënten en, een enkele keer, mensen thuis.

Specialistisch team
De revalidatiearts kan binnen het revalidatiecentrum een beroep doen op een team zorgverleners dat gespecialiseerd is in het behandelen van mensen met MS. In dit team zitten:

  • ergotherapeuten
  • fysiotherapeuten
  • diëtist
  • logopedist
  • sportagoog
  • psycholoog
  • incontinentieverpleegkundige

Hulp in elke fase van de ziekte
MS-patiënten kunnen in elke fase van hun ziekte hulp krijgen van de revalidatiearts.

  • In de beginfase van de ziekte bestaat de ondersteuning onder meer uit psychologische begeleiding. Zo is er voor patiënten en hun     familie een MS Groepsprogramma. In een aantal bijeenkomsten geven zorgverleners informatie over diverse thema’s. In de groep     leren patiënten ook hoe ze zelf het beste met hun ziekte kunnen omgaan. Natuurlijk is er volop gelegenheid om ervaringen te delen.
  • In alle fasen van de ziekte richt de revalidatie zich op het stabiliseren van de situatie wanneer er een terugval heeft plaatsgevonden.
  • In alle fasen wordt in goed overleg met de patiënt gezocht naar optimale oplossingen voor beperkingen. Als bijvoorbeeld het lopen     steeds moeilijker gaat, wordt ‘alles uit de kast gehaald’ om dat probleem aan te pakken; van fysiotherapeutische training tot     technologische hulpmiddelen zoals een neurostimulator.
<< Ga terug