Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

Lokale therapeuten

Wat doet de gespecialiseerde ergotherapeut?
Ergotherapie helpt mensen die in het dagelijks leven last hebben van beperkingen of problemen. De ergotherapie is erop gericht
dat iemand weer zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen. Voorop staat een praktische aanpak van de activiteiten die voor
de patiënt belangrijk zijn en problemen opleveren. Dat varieert van opstaan uit bed, douchen en aankleden tot huishoudelijk werk,
en van naar school gaan of werken tot het uitoefenen van hobby's.

De ergotherapeut komt bij de patiënt thuis om te kijken welke beperkingen er in het dagelijks leven zijn. Als het nuttig is, gaat
de MS-verpleegkundige mee op huisbezoek. Mogelijke oplossingen worden met de patiënt besproken en in gang gezet.
De ergotherapeut deelt zijn/haar bevindingen met andere zorgverleners als dat van belang is voor het welzijn van de patiënt.

 • In de beginfase van MS ligt de nadruk vaak op ondersteuning bij het kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces.
 • Na verloop van tijd verschuift de aandacht naar hulpmiddelen, woningaanpassingen en dergelijke. Ook het aanpakken van
      vermoeidheidsklachten is dan een belangrijke taak van de ergotherapeut.
 • Wanneer lopen steeds moeilijker gaat, ontstaan er nieuwe hulpvragen. Bijvoorbeeld: hoe kan de patiënt zo comfortabel mogelijk
      liggen en zitten? Goede adviezen over houding, een geschikte rolstoel of matras zijn dan van belang.

Wat doet de gespecialiseerde logopedist?
MS kan moeilijkheden veroorzaken het praten. Ook kunnen er andere problemen ontstaan zoals taal- slik of stemproblemen.
Door deze klachten wordt het voor de MS-patiënt moeilijker zich goed te uiten en kunnen er problemen ontstaan bij het eten.
Een logopedist kan in elke fase van de MS veel betekenen voor mensen met MS.

De logopedist onderzoekt de patiënt om duidelijk te krijgen wat het probleem is. Vervolgens wordt in goed overleg een behandelplan opgesteld. In dat plan komen de volgende zaken aan bod:

 • zo goed mogelijk gebruikmaken van de mogelijkheden die de patiënt heeft
 • ‘automatische’ handelingen voortaan bewust doen
 • diverse oefeningen m.b.t. houding, articulatie, spreektempo, moeilijke klanken enz.
 • leren om naar jezelf te luisteren met de vraag: ‘ben ik wel goed te verstaan?’
 • eventueel gebruikmaken van geluids- en beeldopnamen
 • eventueel gebruikmaken van een passend hulpmiddel; de logopedist kan hierin adviseren

Een logopedische behandeling kan veel opleveren, maar een goede motivatie is belangrijk want de behandeling kan belastend zijn. De logopedist geeft ook voorlichting aan de omgeving van de patiënt. Partners en andere naastbetrokkenen worden vaak bij de behandeling betrokken.

Wat doet de gespecialiseerde fysiotherapeut?
Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden,
maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken.
De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk.

Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

 • stijfheid bestrijden
 • spieren en gewrichten beweeglijk houden
 • spierkracht onderhouden
 • pijnbestrijding
 • zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen
 • een goede ademhaling houden of verbeteren
 • adviezen over hulpmiddelen
 • doorbloedingsproblemen voorkomen

Als de MS stabiel is en er zijn klachten, dan duurt een behandeling meestal een paar weken of maanden. Meestal krijgt de patiënt
dan ook een oefenschema mee voor thuis, bijvoorbeeld om beter te leren lopen.
In een periode van verergering van de MS-klachten, kan de fysiotherapeut één of meer keren per week spieren en gewrichten soepel houden.
Patiënten die gebonden zijn aan bed of rolstoel, kunnen ook thuis behandeld worden.

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht bij MS is, zal de gespecialiseerde fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn.

<< Ga terug