Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

PATIËNTENRAAD

Patiëntenraad MS Centrum
Het Regionaal MS Centrum heeft een eigen patiëntenraad. Hierin zitten vijf patienten waarvan er een de voorzittersfunctie vervuld.
De patiëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de zorg die het centrum verleent.

De eerste patientenraad van het Regionaal MS Centrum
Oost-Brabant, aangetreden juni 2012.

Patiënten kunnen met vragen en suggesties rechtstreeks contact opnemen met de patiëntenraad via patientenraad@regionaalmscentrum.nl.

Voor officiële klachten is de raad niet bedoeld. Daarvoor geldt de eigen klachtenregeling van de aangesloten ziekenhuizen en instellingen.

<< Ga terug