"Het werk is zoveel leuker geworden omdat je door de samenwerking mensen beter kunt helpen."

Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

VOOR DE PROFESSIONAL

Het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant heeft twee belangrijke uitgangspunten, namelijk regionale samenwerking voor een eenduidige, kwalitatief hoogstaande behandelstandaard en optimale lokale samenwerking om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te houden.

Vier regionale ziekenhuizen, een
regionaal revalidatiecentrum,
twee verpleeghuisorganisaties
en een aantal zelfstandige
paramedische zorgverleners...

Het Regionaal MS Centrum is
een vraagbaak voor elke
zorgprofessional in Oost-Brabant
die betrokken is bij MS-patiënten.
 

Om de doelen die het centrum
nastreeft goed in te vullen,
wordt hard gewerkt aan de
ontwikkeling van een voor
Nederland uniek programma...

Wilt u een patient doorverwijzen
naar het Regionaal MS Centrum
Oost-Brabant, of wilt u aanhaken
als zorgverlener bij Centrum?