Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

DISEASE MANAGEMENT PROGRAMMA

Alle partners in de keten zijn betrokken bij de ontwikkeling van het disease management programma (DMP). Het programma is inhoudelijk en organisatorisch gericht op volledige en optimale multidisciplinaire zorg in elke fase van de ziekte en zo dicht mogelijk bij huis. De regie daarbij is primair in handen van de patiënt.

Startgroep disease management programma
Regionaal MS Centrum Oost-Brabant.

Het DMP is een uniek project binnen de MS-zorg in Nederland. Het is in 2011 opgestart onder leiding van Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Binnen het programma participeren neurologen, revalidatie-artsen, specialisten ouderengeneeskunde, MS verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopaedisten en medisch psychologen.

Het DMP wordt vormgegeven overeenkomstig het chronic care model. De leiding van het DMP is in handen van een stuurgroep. Hierin zitten Vivian van Bakel (ergotherapeut), Gerald Hengstman (neuroloog) en José Hofstede (revalidatiearts).

<< Ga terug