Voor vragen over MS en het Regionaal MS Centrum kunt u terecht bij de diverse zorginstellingen verbonden aan het centrum (zie zorgverleners).
 

SAMENWERKING

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het Regionaal MS Centrum Oost-Brabant is het verbeteren van de lokale zorgstandaard door middel van optimale samenwerking. Deze samenwerking geeft zeer veel voordelen, zowel voor patienten als voor zorgverleners.

 • Meer kennisdeling via multidisciplinaire behandelteams.
 • Beter zicht op lokale partners en mogelijkheden.
 • Optimale mogelijkheden voor advies en consultatie.
 • Korte lijnen voor meer efficiëntie en minder bureaucratie.
 • Betere uitwisseling van informatie en nieuwe ontwikkelingen.
 • MS-specialisten uit diverse disciplines leren elkaar beter kennen.
 • Gezamenlijke bij- en nascholing.
 • Uniforme richtlijnen en protocollen geven de professional duidelijkheid en houvast.
 • Eenduidige richtlijnen voor diagnostiek, behandeling en praktijkvoering welke door alle zorgverleners in de regio
      gehanteerd worden.

Samenwerken in het Regionaal MS Centrum is niet alleen zinvol, maar ook erg plezierig. Een zelfstandig ergotherapeut uit
Eindhoven vertelt:
“Het werk is zoveel leuker geworden, want je doel is toch om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Dat lukt veel beter als je op deze manier samenwerkt. Het geeft mij echt energie!”

Kijk hier voor meer informatie over organisatie en werkwijze van het MS Centrum.

Een aantal praktijksituaties geven een goed beeld van de samenwerking binnen het centrum.

<< Ga terug